Ajuntaments província d’Alacant

excepte Alacant i Xàbia

Formes de pagament


NOVETAT: Fraccione ací els seus rebuts
  

Facilitar el Codi Segur de Verificació - CSV que figura en el seu rebut.  Es realitzarà la gravació de la crida.

Horari: 
- De 8 a 21 hores de dilluns a divendres
- De 10 a 14 horas los dissabtes


Oficines suma

Entitats col.aboradores

Banco Mare Nostrum

Banco Popular 

Bankia 

BBVA 

Caixa Ontinyent

CajaRuralCentral 

Caixa Callosa

CAIXALTEA 

Caixa Petrer 

CAJAMAR CajaRural 

La Caixa 

Sabadell 

Santander

Caixers

Bankia 

BBVA 

Caixa Ontinyent

La Caixa 

Sabadell 

Santander

Altres formes de pagament

Per a la seua comoditat domicilie el pagament dels pròxims rebuts.

Decidisca vosté mateix terminis i quantitats per al pagament dels seus pròxims rebuts

Use altres formes de pagament segons la seua conveniência

Com obtindre el seu rebut

  • Finalitzat el període voluntari els rebuts no satisfets incorreran en el recàrrec de constrenyiment, meritant interessos de demora i les costes que es produïsquen (Art. 28 de la Llei 58/2003 General Tributària)


Continguts relacionats