Ajuntaments província d’Alacant

excepte Alacant, Alcoi, Santa Pola i Xàbia

Formes de pagament


NOVETAT: Fraccione ací els seus rebuts  

Facilitant el Codi de Verificació Segur (CVS) Localizador del document de pagament.  Es realitzarà la gravació de la llamada.

Horari: 
- De 8 a 21 hores de dilluns a divendres
- De 10 a 14 horas los dissabtes


Oficines suma

Entitats col.aboradores

Banco Mare Nostrum

Banco Popular 

Bankia 

BBVA 

Caixa Ontinyent

CajaRuralCentral 

Caixa Callosa

CAIXALTEA 

Caixa Petrer 

CAJAMAR CajaRural 

La Caixa 

Sabadell 

Santander

Caixers

Bankia 

BBVA 

Caixa Ontinyent

La Caixa 

Sabadell 

Santander

Altres formes de pagament

Per a la seua comoditat domicilie el pagament dels pròxims rebuts.

Decidisca vosté mateix terminis i quantitats per al pagament dels seus pròxims rebuts

Use altres formes de pagament segons la seua conveniência

Com obtindre el seu rebut

  • Finalitzat el període voluntari els rebuts no satisfets incorreran en el recàrrec de constrenyiment, meritant interessos de demora i les costes que es produïsquen (Art. 28 de la Llei 58/2003 General Tributària)


Contenidos relacionados