titulo

Tràmits amb codi segur CSV

Codi segur de verificació (CSV)*
Escriga el text *
(*)Dada obligatòria
Introduint el codi CSV del document es poden realitzar els tràmits següents:
  • Pagar un rebut o liquidació
  • Domiciliar un rebut en voluntària
  • Fraccionar el pagament d'un rebut en voluntària
  • Descarregar una carta de pagament
  • Obtindre un justificant de pagament
  • Identificar al conductor per a una sanció de trànsit
  • Verificar l'autenticitat d'un document


Si el document disposa de codi QR pot capturar-lo amb el seu mòbil o bé des de la càmera web del seu PC

Document pel pagament


Exemple d'avís de rebuts domiciliats
Exemple d'avís de rebuts domiciliats


Exemple 1 de càrrec
Exemple 1 de càrrec


Exemple 2 de càrrec
Exemple 2 de càrrec


Segons el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, li informem que les seues dades de caràcter personal són tractats per Suma. Gestió Tributària. Diputació d'Alacant (SUMA), amb les finalitats de: informació, gestió i/o recaptació de tributs i altres ingressos de Dret Públic així com aquelles altres expressades en la nostra Política de Privacitat (veure www.suma.es). Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal y/o la retirada del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seua petició a SUMA, Plaça Sant Cristòfol, 1, 03002 d'Alacant, o bé per correu electrònic a dpd@suma.es

Estem ací per a ajudar-li

Resolga tots els seus dubtes amb el nostre servici de xat.

Nom:


Ho sentim, el servici de xat no està disponible en este moment.

En aquests moments no podem atendre-li per qüestions tècniques.


Aquest servei es reprendrà el més prompte possible.


Disculpe les molèsties.