Portal de transparència

La Llei 19/2013 de Transparència, accés a la Informació Pública i Bon Govern representa un “important avanç en la matèria i estableix uns estàndards homologables al de la resta de democràcies consolidades”, segons consta en el seu preàmbul. Així mateix la Llei 2/2015 de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana suma i amplia continguts en estes matèries. Finalment l’ordenança de Transparència de la Diputació d’Alacant del 27 de setembre de 2016 tanca el marc normatiu a què Suma, com a organisme autònom de la institució provincial, ha de regir-se per a implementar els principis de transparència com a valors de la nova governança.

Atenent al mandat de publicitat activa, Suma publicarà amb caràcter trimestral la informació essencial de la seua activitat classificada pels diferents àmbits segons la classificació establida en els articles 6, 7 i 8 de la Llei 19/2013.

Ajude'ns a millorar el nostre servici. Li ha sigut útil esta informació?