Què és Suma?

Què és Suma?

Imagen nocturna oficinas centrales de Suma

Suma. Gestió Tributària és un organisme autònom, creat per la Diputació Provincial d'Alacant en 1990. La nostra missió és  gestionar i  recaptar els tributs municipals dels Ajuntaments de la província d'Alacant.

És una Administració Pública Local, i desenrotlla l'exercici de les competències en l'aplicació dels tributs i la gestió d'ingressos per delegació dels Ajuntaments i d'altres Administracions que així ho decidixen.

Els òrgans de govern són: El Consell Rector, que esta integrat per un President, que és el de la Diputació d'Alacant, i set vocals, més el propi Director de Suma.

El Director és anomenat pel President de la Diputació i és l'òrgan de Direcció. El Secretari Delegat és assessor legal del Consell i la Interventora Delegada, responsable de fiscalització, d'acord amb els Estatuts. A més del Consell Rector, hi ha un òrgan de consulta denominat Consell d'Alcaldes, que assegura la participació dels Ajuntaments delegatoris en l'estratègia de Suma.

La marca Suma, com a denominació de l'organisme autònom, vol expressar el concepte d'integració, augment, creixement, incorporació. Suma és la unió de moltes voluntats per a millorar entre tots el futur dels Ajuntaments. Amb eixa denominació i davall la imatge dels dos quadrats blaus formant un signe més, hem desenrotllat una cultura corporativa basada en “Más servici al contribuent i més servici a l'ajuntament”. Un compromís, fonamentat en la busca del consens entre les forces polítiques de la província, en les persones, en els mitjans i en l'organització.

Ajude'ns a millorar el nostre servici. Li ha sigut útil esta informació?

Estem ací per a ajudar-li

Resolga tots els seus dubtes amb el nostre servici de xat.

Nom:


Ho sentim, el servici de xat no està disponible en este moment.

En aquests moments no podem atendre-li per qüestions tècniques.


Aquest servei es reprendrà el més prompte possible.


Disculpe les molèsties.