Perfil del Contractant

Perfil del Contractant

 

Accés directe a licitacions de Suma per Òrgan de Contractació:

Direcció
Consell Rector
Presidència

El perfil de contractant és el lloc del portal de Suma Gestió Tributària. Diputació d’Alacant en el que es difon la informació relativa a la contractació administrativa. La disposició addicional tercera de la Llei 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat, estableix l’obligació de publicar a través de la “Plataforma de Contractació del Sector Públic” la informació de la convocatòria de licitacions i els seus resultats per a totes les entitats que comprenen el Sector Públic. És per això que este Organisme a partir del 1 de març de 2015 ha ubicat els seus diferents perfils en la dita plataforma amb possibilitat d’accés des d’esta web. El perfil més habitual és el de Direcció, sent els altres dos usats per a contractes d’especials característiques per import o duració.

 

Documents adjunts
Ajude'ns a millorar el nostre servici. Li ha sigut útil esta informació?

Estem ací per a ajudar-li

Resolga tots els seus dubtes amb el nostre servici de xat.

Nom:


Ho sentim, el servici de xat no està disponible en este moment.

En aquests moments no podem atendre-li per qüestions tècniques.


Aquest servei es reprendrà el més prompte possible.


Disculpe les molèsties.