Política de Privacitat i Protecció de Dades

Suma Gestió Tributària (Diputació d'Alacant), d'ara en avant SUMA, garantix a tots els usuaris que subministren dades de caràcter personal a través de la pàgina www.suma.es per a accedir als nostres servicis que així ho requerisquen, la màxima confidencialitat i privacitat de les seues dades.

SUMA manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, i a l'efecte de complir a este compromís, ha redactat la següent Política de Protecció de Dades, a fi que els usuaris determinen lliure i voluntàriament quines dades desitgen subministrar a través de la nostra web.

SUMA es reserva el dret a modificar la present Política per a adequar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. La nova redacció es publicarà en este mateix lloc.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part dels fitxers propietat de Suma Gestió Tributària (Diputació d'Alacant) amb domicili en Plaça de Sant Cristòfol, nre.1; 03002 Alacant. D'acord amb la normativa aplicable, els Fitxers es troben inscrits en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L'arreplegada i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitats, amb caràcter general, disposar de les dades fiscals dels contribuents de la província d'Alacant, control de la documentació de registre, gestió de consultes o suggeriments; gestió dels esdeveniments organitzats i les accions de difusió de l'activitat de l'Organisme inclòs l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació sobre els nostres servicis i qualsevol altre servici relacionat amb l'activitat de SUMA que puguem considerar del seu interés.

Llevat que específicament s'establisca el contrari, es considerarà necessari omplir totes les dades que se sol·liciten, per tant sense ells SUMA no podrà realitzar els servicis sol·licitats per l'usuari.

SUMA garantix l'adopció de mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la confidencialitat, integritat i seguretat de les dades de caràcter personal que eviten la seua pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades, sent conscient l'usuari de què la seguretat en Internet no és inexpugnable.

A tals efectes, i en compliment amb el que disposa el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, SUMA informa que ha elaborat el pertinent Document de Seguretat, on es contemplen les dites mesures de seguretat i que estan obligats a complir totes les persones que treballen per a SUMA i puguen accedir a les dades personals.

SUMA utilitza la ferramenta d'analítica web Google Analytics per a ajudar-nos a comprendre lús que fan els usuaris de la pàgina i poder dur a terme les millores que estimem neccessàries en l'experiència d'usuari quan visita la pàgina. De conformitat amb el que preveuen les Condicions de Google Analytics, esta ferramenta recopila informació de forma anònima i s'informa sobre les tendències del lloc web, sense identificar als visitants individuals. Analytics utilitza la seua pròpia cookie per a seguir les interaccions dels visitants. La cookie s'utilitza per a guardar informació, com l'hora a què es va produir la visita actual, si el visitant havia estat anteriorment en el lloc o el lloc de què prové. Els clients de Google Analytics poden accedir a diversos informes sobre el mode en què els visitants interactuen amb els seus llocs web, de manera que puguen millorar-los i fer-los més localitzables. S'utilitza una cookie distinta per a cada lloc web i no es realitza un seguiment dels visitants entre uns quants llocs. Per a inhabilitar este tipus de cookie, alguns navegadors indiquen quan s'envien cookies, amb la qual cosa és possible rebutjar-les en cada un dels casos. A més de rebutjar cookies, també pot instal.lar el complement d'inhabilitació de Google Analytics en el seu navegador. Este complement evita que Google Analytics recopile informació sobre les visites al seu lloc web. Per a major informació, per favor consulte les Condicions del Servici en www.google.com. En tot cas, Suma adverteix que la desactivació de les cookies podria ocasionar en algun cas que no funcione bé alguna opció de les pàgines del lloc web.

Aquelles persones físiques que hagen facilitat les seues dades personals a SUMA, podran sol·licitar l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seues dades personals comunicant-ho per escrit al Departament d'Inspecció de Servicis (Oficina Central de Suma Gestión Tributària), Plaça de Sant Cristòfol, nre. 1; 03002 Alacant.

Ajude'ns a millorar el nostre servici. Li ha sigut útil esta informació?